Wednesday, October 31, 2012

Idul Adha Menyeru Manusia Kembali kepada Islam


Dr Abdurrahman Haqqi

Jika kewajiban rukun Islam seperti solat, zakat dan puasa Ramadhan diserukan dalam ayat al-Quran kepada orang beriman, maka bukan begitu halnya dengan kewajiban menunaikan ibadat haji. Dalam kewajiban melaksanakan ibadat haji, al-Quran menggunakan lafaz 'al-nas' (manusia) dalam seruannya.

Allah berfirman artinya: "Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajiban ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) daripada sekalian makhluk." (Surat Ali 'Imran: 97)

Jika kewajiban rukun Islam seperti solat, zakat dan puasa Ramadan tidak disebut namanya dalam urutan nama al-Quran, maka bukan begitu halnya dengan ibadat haji. Al-Quran mengkhususkan satu nama suratnya dengan nama Surat al-Hajj, Surah ke-22 pada Juz ke-17 dengan ayatnya berjumlah 78 ayat dan diturunkan di Madinah. Di dalam surat ini seruan kewajipan ibadat haji juga menggunakan lafaz 'al-nas' (manusia).

"Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan)mu dengan berjalan kaki, dan menunggang berjenis unta yang kurus, yang datangnya dari pelbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh." (Surat al-Hajj: 27)

Demi menyambut seruan global ini, Baginda Rasulullah SAW pun menggunakan lafaz al-nas' (manusia) dalam ucapan perpisahannya ketika melaksanakan ibadat Haji Wida’ (Haji Perpisahan) pada 9 Zulhijjah 10 Hijrah di Lembah Urainah, Padang Arafah. Rasulullah tidak menggunakan wahai Ummat Islam atau wahai orang beriman, yang ada baginda menggunakan seruan 'Wahai Manusia'. Sabda baginda artinya:

"Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini.

Wahai manusia, seperti kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak.

Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang membabitkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara besar, malah berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara kecil. 


Wahai manusia, seperti kamu mempunyai hak atas isteri kamu mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang.

Layanilah wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu.

Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia daripada yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal saleh.

Ingatlah, kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang sudah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-sekali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah al-Quran dan Sunnahku.

Hendaklah orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku daripada mereka yang terus mendengar daripadaku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya sudah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba- hambamu."

Subhanallah! Betapa indahnya ucapan perpisahan dari seorang pemimpin yang disayangi makhluk seluruh alam. Ucapan yang berisi ajaran nilai kebaikan global yang disampaikan oleh utusan terakhir Allah kepada umat manusia. Ucapan universal yang disampaikan oleh pemimpin agung manusia sepanjang sejarah.

Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah seperti ditegaskan al-Quran dalam Surat Ali Imran ayat 19 artinya: "Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam." Hakikat ini juga dapat dimengerti daripada ayat al-Quran (Surat al-Maidah: 3) yang artinya: "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu." 
 
Bukankah Rasulullah diutus untuk semua makhluk? Allah berfirman artinya: "Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu." (Surat Saba': 28)

Amat benar firman Allah di atas, 'akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu' karena dari penduduk dunia yang berjumlah 7 milyar hanya 1.5 milyar saja yang mengetahui hakikat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW.

Inilah tugas penting dan tanggungjawab berat yang dipikul umat Islam untuk menjelaskan kepada seluruh manusia mengenai hakikat di atas. Hakikat bahwa semua manusia adalah Muslim kerana semua Nabi dan Rasul adalah Muslim seperti diberitakan al-Quran. Dalam kajian seorang mantan anggota Kongres Amerika Syarikat, Mark D Siljendar dalam bukunya yang diterbitkan pada Oktober 2008 berjudul A Deadly Misunderstanding. Dalam buku ini dibuktikan secara ilmiah bahwa Nabi Musa as dan Nabi Isa as adalah Muslim. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka beragama Yahudi atau Nasrani.

Haji dengan puncak acaranya wukuf di Arafah dan Idul Adha adalah masa sesuai untuk menyeru umat manusia bahwa mereka sebenarnya adalah umat Muslim seperti yang diinginkan Allah SWT. Kita seru mereka untuk kembali ke pangkuan agama asal mereka yaitu agama Islam karena ibadat haji adalah ibadat Nabi Ibrahim as, dan Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, Abu al-Anbiya', yang membawa satu agama dan diwariskan kepada Nabi yang datang sesudah baginda.

Wallahu alam.

No comments:

Post a Comment