Tuesday, May 1, 2012

Special day Muroja'ah membaca al-quran untuk Muhammad budiman bin hitam dan Aizzat bin Arifin

 
Muroja'ah tanggal  22 maret 2012 membaca al-quran untuk saudara aizat haris bin Arifin...
Muroja'ah special day membaca al-quran untuk Saudara Muhammad Budiman bin hitam di masjid al-ikhlash di bahrusysyifa cente

Muroja'ah di masjid baitul muttaqin 22 April 2012 di subuh hari.........subhanalloh

No comments:

Post a Comment